Loading...

Kommuner tjener fedt på parkerings afgifter

Parkerings afgifter der tjenes millioner på danskers …..

De danske kommuner tjente sidste år 800 millioner kroner, hvor der forventes over 1 milliard de kommende år.

parkering

 

Hvem har ikke prøvet

De fleste har prøvet af få en parkeringsafgift og kender derfor både irritationen og ærgrelsen, enten fordi man har parkeret for længe, forkert eller glemt at stille p-skiven eller at købe en parkeringsbillet. Både politiet og kommunen kan udstede parkeringsafgifter, hvis man har parkeret i strid med lokale parkeringsbestemmelser. Men hvor mange parkeringsafgifter kan man egentlig få for den samme parkering?

Det kan være fristende at blive holdende, hvis man alligevel har fået en parkeringsafgift, ligesom man kan spekulere i at parkere ulovligt frem for at købe en parkeringsbillet, hvis man skal holde det samme sted i lang tid, f.eks. hvis man skal på ferie. Det er dog ikke altid en god idé. Den 1. marts 2014 trådte der nemlig en ny bestemmelse i kraft. Frem til dette tidspunkt var det kun muligt at få én afgift pr. ulovlig parkering. Det afgjorde Østre Landsret i en sag, hvor en billist var pålagt 2 parkeringsafgifter for den samme parkering; billisten ville kun betale den ene under henvisning til, at han kun havde begået én forseelse.

parkering

Når man parkerer på et privat område

Accepterer man de vilkår, der er angivet på de skilte, der måtte være opstillet på området. Ejeren af bilen og ejeren af parkeringspladsen indgår en såkaldt kvasiaftale, dvs. en aftale der er indgået gennem handling i stedet for gennem mundtlig eller skriftlig aftale. Man accepterer derfor som bilist, at det f.eks. koster 590 kr. pr. påbegyndt døgn, hvis det er dét, der er angivet ved skiltning, og man parkerer uden gyldig parkeringstilladelse/parkeringsbillet. Højesteret stadfæstede således landsrettens afgørelse i en sag, hvor en bil havde holdt parkeret i et privat parkeringshus i seks døgn uden gyldig tilladelse og var blevet pålagt fire parkeringsafgifter. De fire parkeringsafgifter fandtes rimelige i forhold til forseelsen og de via skiltning angivne vilkår for parkering. Bilisten skulle derfor betale alle fire bøder for den samme parkering.