Loading...

Betingelser

BETALING:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre, der gemmer dine oplysninger. Ved køb med Dankort, Visa, MasterCard, Visa Elektron trækkes beløbet fra din konto, når varen afgår fra heronline.dk. Vær opmærksom på hvis du laver en bank overførsel, bliver ordren ikke ekspederet, før beløbet er modtaget på vores konto. Det forlænger din leverance med ca. 2-3 dage.

 

RISIKOEN FOR HÆNDELIG UNDERGANG ELLER FORRINGELSE:

På det tidspunkt, hvor de bestilte varer overgives til GLS overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, herunder tredjemands forhold, til Post Danmark. Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

REKLAMATION:

heronline.dk yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slidtage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert behandling, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Fakturaen skal fremvises til heronline.dk i forbindelse med reklamationen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal, efter at Køber har eller burde have opdaget manglen, ske til bilstyle.dk inden 14 dage fra modtagelsen. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

FORBEHOLD

Der tages forbehold for tryk og tastefejl samt udsolgte og udgåede varer

ANSVARSFRASKRIVELSE & GARANTI:

bilstyle.dk er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for heronline.dks kontrol, f.eks. krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

FORTRYDELSESRET:

Meddeler Køber bilstyle.dk, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler heronline.dk det modtagne beløb. Snarest dog senest 30 dage efter modtagelse. Varer der returneres UFRANCO eller pr. efterkrav/postopkrævning, nægtes modtagelse. Ved returnering
Bemærk: Specialfremstillede varer, eller bestilte som ikke er standard varer og er fremstillet specielt til dig, tages ikke retur. Standard varer forståes ved ikke lager førte produkter.